B.A.P.A. Scholarship

Б.А.П.А. предоставя стипендии за $8000 на студенти от Български прoизход в Америка.

Стипендиите бяха връчени на:
  1. Доника Серафимова – щата Илинойс – $1000
  2. Джеймс Футе – щата Флорида – $1000
  3. Даниел Проданов – щата Илинойс – $1000
  4. Майкъл Стоянов – щата Илинойс – $1000
  5. Мериън Манчев – щата Тексас – $1000
  6. Йоана Недева – щата Илинойс – $1000
  7. Александър Димитров -щата Флорида – $1000
  8. Бояна Христова – щата Илинойс – $1000

0