Представители на Б.А.П.А. бяха поканени от „Малко Българско Училище“ да вземат участие във форум наречен „Силата на Българите“, проведен в Елк Гроув щата Илинойс. В него взеха участие ученици от българското училище, както и Офицер Брайън Бонев (Вицепрезидент на Б.А.П.А.), Офицер Мартин Мавров, Офицер Георги Мавров, Офицер Николай Ганчев и Детектвив Марио Вълков (Президент на Б.А.П.А.).

0