Представителите на Б.А.П.А. Марио Вълков (Президент на Б.А.П.А.), Брайън Бонев (Вицепрезидент на Б.А.П.А.) и Давид Беков (Директор / Организатор на Б.А.П.А.) посетиха Българската Волейболна Академия. От името на всички членове на Б.А.П.А.,  те дариха волейболни топки и необходимо оборудване.

0