Брагодарим Ви за щедрото дарение!

Ние, мъжете и жените от Българо-Американската Полицейска Асоциация (Б.А.П.А.) изразяваме искрената си благодарност за помощта и подкрепата, която оказвате към нашата организация.

Всички ние служим като градски полицаи, шерифи, магистрални полицаи, федерални полицаи и агенти. Често нашият служебен дълг изисква да  работим нощни смени, а понякога в извънредни ситуации и двойни смени.

Освен това някои от нас все още са в запаса на американските военни сили и понякога служат и там.

Въпреки това намираме време, обикновено в свободното си време, и използваме лични средства и ресурси за благотворителна дейност в помощ на българската общност. Посещаваме български училища и детски градини, и помагаме на други благотворителни български организации, като подпомагаме тяхната дейност.

            Един от ярките примери за благотворителната дейност на Б.А.П.А. е от Октомври 2019-та година, когато при масова стрелба в Чикаго двама български тийнейджъри загубиха своите родители, баба и дядо. Децата трябваше да погребат четиримата  от най-близките си членове на семейството и останаха сами. Те нямаше към когото да се обърнат за помощ. Ние, Българо-Американската Полицейска Асоциация ги взехме под крилото си и им помогнахме да се ориентират в системата на наказателното правосъдие. Ние ги съпровождахме и бяхме с тях през всяка стъпка от процеса, от идентифициране на починалите, през процедурите и срещите с прокурорите, съдебното производство, погребалния дом и погребението на техните роднини. Помогнахме да бъдат събрани над 60 хиляди долара на тяхно име, като им създадохме страница за дарения и намерихме адвокат, който да поеме техните дела.

            Вашите дарения показват, че работа ни не остава незабелязана и нашата кауза и отдаденост да помогнем на българската общност са споделени от Вас. Ние сме организация от българо-американски служители на реда, посветени да служат, помагат и повишават имиджа на българската общност в  Северна Америка.

 

Българо-Американската Полицейска Асоциация Ви благодари за партньорството и подкрепата!

Брагодарим Ви за щедрото дарение!

Ние, мъжете и жените от Българо-Американската Полицейска Асоциация (Б.А.П.А.) изразяваме искрената си благодарност за помощта и подкрепата, която оказвате към нашата организация.

Всички ние служим като градски полицаи, шерифи, магистрални полицаи, федерални полицаи и агенти. Често нашият служебен дълг изисква да  работим нощни смени, а понякога в извънредни ситуации и двойни смени.

Освен това някои от нас все още са в запаса на американските военни сили и понякога служат и там.

Въпреки това намираме време, обикновено в свободното си време, и използваме лични средства и ресурси за благотворителна дейност в помощ на българската общност. Посещаваме български училища и детски градини, и помагаме на други благотворителни български организации, като подпомагаме тяхната дейност.

            Един от ярките примери за благотворителната дейност на Б.А.П.А. е от Октомври 2019-та година, когато при масова стрелба в Чикаго двама български тийнейджъри загубиха своите родители, баба и дядо. Децата трябваше да погребат четиримата  от най-близките си членове на семейството и останаха сами. Те нямаше към когото да се обърнат за помощ. Ние, Българо-Американската Полицейска Асоциация ги взехме под крилото си и им помогнахме да се ориентират в системата на наказателното правосъдие. Ние ги съпровождахме и бяхме с тях през всяка стъпка от процеса, от идентифициране на починалите, през процедурите и срещите с прокурорите, съдебното производство, погребалния дом и погребението на техните роднини. Помогнахме да бъдат събрани над 60 хиляди долара на тяхно име, като им създадохме страница за дарения и намерихме адвокат, който да поеме техните дела.

            Вашите дарения показват, че работа ни не остава незабелязана и нашата кауза и отдаденост да помогнем на българската общност са споделени от Вас. Ние сме организация от българо-американски служители на реда, посветени да служат, помагат и повишават имиджа на българската общност в  Северна Америка.

Българо-Американската Полицейска Асоциация Ви благодари за партньорството и подкрепата!